Bưu kiện bay và thủy bộ

Thông tin chung về dịch vụ

Là dịch vụ chuyển phát bưu kiện thủy bộ, bưu kiện máy bay từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Giới hạn khối lượng, kích thước

Xem giới hạn khối lượng, kích thước thủy bộ tại đây và máy bay tại đây

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Trong điều kiện bình thường, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp dịch vụ tới hơn 200 nước trên thế giới thuộc Liên minh Bưu chính thế giới UPU. Để biết thêm chi tiết danh sách các nước chấp nhận dịch vụ Bưu kiện bay và thủy bộ trong thời điểm hiện tại, vui lòng xem tại đây

Chỉ tiêu thời gian

Xem chi tiết chỉ tiêu thời gian dịch vụ của máy bay và thủy bộ tại đây


Dịch vụ giá trị gia tăng

a.      Chiều đi
·        Chấp nhận tại địa chỉ
·        Đóng gói
·        Bưu kiện cồng kềnh
·        Báo phát
·        Thay đổi họ tên, địa chỉ nhận
·        Rút bưu gửi
·        Chuyển hoàn
·        Xuất trình kiểm hóa hải quan bưu kiện chuyển hoàn

b.      Chiều đến
·        Phát theo yêu cầu người nhận
·        Lưu ký
·        Xuất trình kiểm hóa hải quan

Bảng cước công bố dịch vụ

Xem chi tiết bảng cước công bố dịch vụ tại đây

Điều kiện chấp nhận

Kiểm tra điều kiện nhận gửi:

+ Danh mục hàng cấm XNK và XNK có điều kiện của các nước, hàng cấm vận chuyển, giới hạn vận chuyển, vận chuyển có điều kiện theo quy định của luật XNK từng nước;

+ Tiêu chuẩn an toàn an ninh vận chuyển theo quy định của các hãng Hàng không và hãng Tàu biển;

+ Các giấy tờ, chứng từ cần thiết đi kèm: hóa đơn, bản cam kết, Invoice, Packing list…

+ Quy chuẩn đóng gói theo quy định đối với từng loại hàng;

+ Các thông tin về người gửi, người nhận (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

Đối với các loại hàng gửi có nội dung đặc biệt như: khoáng sản, hàng thực phẩm, thực vật, hóa học, chất lỏng… cần yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo qui định xuất nhập khẩu của Nhà nước và yêu cầu của các nước đầu Nhập xuất (MSDS, Công văn cam kết, giấy phép xuất nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xứ, hạn mức XNK với mặt hàng khoáng sản, ...).

Cách tính khối lượng quy đổi:

(chiều dài x chiều rộng x chiều cao) (đơn vị cm)/6000

Khiếu nại, bồi thường

a. Khiếu nại
* Thời hạn khiếu nại
-       06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp doanh nghiệp không công bố thời gian toàn trình thì thời hiệu này được tính từ ngày sau ngày bưu gửi đó được chấp nhận;
-       01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.
* Thời hạn giải quyết khiếu nại
03 tháng kể từ ngày khiếu nại được tiếp nhận.

b. Bồi thường

* Nguyên tắc bồi thường
+ Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi một phần hoặc toàn bộ, hàng hóa bị chậm so với chỉ tiêu thời gian cam kết.
+ Tiền bồi thường thiệt hại là đồng Việt Nam, việc chi trả được thực hiện một lần, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
+ Không bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không bảo đảm chất lượng dịch vụ bưu chính đã công bố.
* Mức bồi thường:
- Trường hợp hàng hóa bị mất hoặc hư hại hoàn toàn do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ, hoàn cước đã thu của khách hàng (có bao gồm thuế giá trị gia tăng) và bồi thường theo mức sau:
* Với hàng hóa vận chuyển bằng đường bay:
+ Đến 1kg: 283.500 đồng.
+ Mỗi 500gr tiếp theo - phần lẻ được tính bằng 500gr: 142.000 đồng.
+ Mức bồi thường tối thiểu cho mỗi bưu kiện: 945.000 đồng.
+ Mức bồi thường tối đa cho mỗi bưu kiện: 5.512.500 đồng.
* Với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy/bộ:
+ Đến 1kg: 160.000 đồng.
+ Mỗi 500gr tiếp theo, phần lẻ được tính bằng 500gr: 80.000 đồng.
- Trường hợp bưu kiện bị mất hoặc hư hại một phần do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ, bồi thường theo mức sau:
* Với hàng hóa vận chuyển bằng đường bay:
+ Mỗi 500gr hoặc phần lẻ được tính bằng 500gr: 142.000 đồng.
* Với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy/bộ:
+ Mỗi 500gr hoặc phần lẻ được tính bằng 500gr: 80.000 đồng.
- Trường hợp bưu kiện bị chuyển hoàn sai do lỗi của Bưu điện: Miễn cước chuyển hoàn và bồi thường cước gửi cho khách hàng (có bao gồm thuế GTGT)

Bưu kiện bay và thủy bộ Là dịch vụ chuyển phát bưu kiện thủy bộ, bưu kiện máy bay từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Gói nhỏ bảo đảm Là dịch vụ chuyển phát gói nhỏ có số hiệu từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Gói nhỏ TMĐT Asean Pack Là sản phẩm dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thương mại điện tử trên nền dịch vụ bưu phẩm bảo đảm quốc tế theo quy định của UPU và được trao đổi trong phạm vi các nước thuộc khu vực Asean. Dịch vụ cung cấp đầy đủ các trạng thái định vị bưu gửi, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường và khách hàng Thương mại điện tử
Gói nhỏ TMĐT ePacket Là sản phẩm dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thương mại điện tử (APP ePacket – Ecommerce packet) trên nền dịch vụ bưu phẩm bảo đảm quốc tế theo quy định của UPU và được trao đổi trong phạm vi các nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Dịch vụ cung cấp đầy đủ các trạng thái định vị bưu gửi, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường và khách hàng Thương mại điện tử.
Logistics Quốc tế Là dịch vụ vận chuyển hàng hóa có khối lượng lớn từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam và các nước trên thế giới bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ đi quốc tế. Hàng hóa vận chuyển: các loại hàng thông thường (General), hàng tươi sống (Fresh) không thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc cấm xuất khẩu của Việt Nam.