Cẩm nang khách hàng

CẨM NANG TRA CỨU

 

Download Cẩm nang tra cứu tại ĐÂY

Download Danh mục hàng cấm gửi, gửi có điều kiện đi dịch vụ VNQP tại ĐÂY

Download Danh mục HScode tại ĐÂY