Dịch vụ UPS

Thông tin chung về dịch vụ

Là dịch vụ Bưu điện Việt Nam hợp tác cùng với Công ty cổ phần chuyển phát nhanh UPS nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu từ Việt Nam đi quốc tế cũng như từ các nước đến Việt Nam thời gian nhanh nhất.

Quy định về khối lượng, kích thước

1 Tài liệu: 
- Khối lượng tối đa: 5kg.
- Chiều dài: Chiều dài nhất của 01bưu gửi không vượt quá 270cm.
2 Hàng hóa
- Khối lượng tối đa của bưu gửi là 70kg;
- Chiều dài: Chiều dài nhất của 01bưu gửi không vượt quá 270cm.
- Chu vi khối (CVK): CVK tối đa của 1 kiện hàng là 419 cm.Nếu CVK vượt 330 cm sẽ bị tính thêm phụ phí LPS và vượt 419 cm sẽ bị tính phí OMS.
- Không giới hạn số lượng bưu gửi trong 01 lô hàng, tổng khối lượng lô hàng.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

Chỉ tiêu thời gian

Xem chi tiết chỉ tiêu thời gian dịch vụ tại đây

Dịch vụ giá trị gia tăng

Phát yêu cầu chữ ký xác nhận
Phát yêu cầu có chữ ký người lớn
Phát ngày thứ 7 (tùy từng khu vực)
Phát hàng tới địa chỉ nhà riêng trong khu dân cư cũng như địa chỉ doanh nghiệp ở Mỹ và Canada
Phát hàng hoặc nhận hàng ở những vùng mở rộng (ví dụ:các khu đô thị)

Bảng cước công bố dịch vụ

Xem chi tiết bảng cước công bố dịch vụ tại đây

Dịch vụ EMS Là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, theo chỉ tiêu thời gian được Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Bưu điện công bố.
Dịch vụ PUD DHL Dịch vụ Đại lý DHL là dịch vụ Bưu điện Việt Nam làm đại lý nhận gửi, thu gom và phát bưu gửi của Công ty TNHH DHL-VNPT thông qua mạng lưới rộng khắp của Bưu điện Việt Nam tại 63 tỉnh/thành phố.
Dịch vụ Speedlink Là dịch vụ Bưu điện Việt Nam hợp tác cùng Công ty TNHH Speedlink cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh đi 19 nước Châu Á với mức cước cạnh tranh, đặc biệt là Nhật Bản.
Dịch vụ UPS Là dịch vụ Bưu điện Việt Nam hợp tác cùng với Công ty cổ phần chuyển phát nhanh UPS nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu từ Việt Nam đi quốc tế cũng như từ các nước đến Việt Nam thời gian nhanh nhất.
Dịch vụ VNQuickPost VNQuickpost là dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế mang thương hiệu của Bưu điệnViệt Nam, cung cấp dịch vụ chuyển phát đến các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Dịch vụ Chuyển phát nhanh VNQuickpost có chất lượng và chỉ tiêu thời gian được tối ưu hóa, đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của thị trường.