Gói nhỏ thường

Thông tin chung về dịch vụ

Là dịch vụ chuyển phát gói nhỏ không có số hiệu từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Quy định kích thước, khối lượng

Khối lượng tối đa

Tiêu chuẩn kích thước

2kg

Tối thiểu 90mmx 140mm

Tối đa tổng Dài + Rộng + Cao = 900mm với 1 chiều không vượt quá 600mm

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp dịch vụ tới hơn 200 nước trên thế giới thuộc Liên minh Bưu chính

Chỉ tiêu thời gian

Xem chi tiết chỉ tiêu thời gian dịch vụ tại đây

Dịch vụ giá trị gia tăng

I.       Chiều đi

·         Chấp nhận tại địa chỉ

·        Thay đổi họ tên, địa chỉ nhận

·        Rút bưu gửi

·        Chuyển hoàn

·        Xuất trình kiểm hóa hải quan đối với gói nhỏ chuyển hoàn

II.   Chiều đến

·        Phát theo yêu cầu người nhận

·        Lưu ký

·        Hộp thư thuê bao

·        Xuất trình kiểm hóa hải quan gói nhỏ đến Việt Nam

Bảng cước công bố dịch vụ

Xem chi tiết bảng cước công bố dịch vụ tại đây

Bưu kiện bay và thủy bộ Là dịch vụ chuyển phát bưu kiện thủy bộ, bưu kiện máy bay từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Bưu kiện tiết kiệm chuyên tuyến Hàn Quốc Là dịch vụ bưu kiện tiết kiệm chuyên tuyến từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với Hàn Quốc.
Bưu kiện TMĐT eBORDER đi Trung Quốc Là dịch vụ chuyển phát bưu kiện thương mại điện tử (eBORDER) trên nền dịch vụ bưu kiện thủy bộ quốc tế theo quy định của UPU và được trao đổi giữa Bưu điện Việt Nam và Bưu chính Trung Quốc. Dịch vụ cung cấp đầy đủ các trạng thái định vị cho khách hàng sử dụng.
Gói nhỏ TMĐT ePacket Là sản phẩm dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thương mại điện tử (APP ePacket – Ecommerce packet) trên nền dịch vụ bưu phẩm bảo đảm quốc tế theo quy định của UPU và được trao đổi trong phạm vi các nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Dịch vụ cung cấp đầy đủ các trạng thái định vị bưu gửi, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường và khách hàng Thương mại điện tử.
Gói nhỏ thường Là dịch vụ chuyển phát gói nhỏ thường và gói nhỏ bảo đảmtừ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Tài liệu - TMDT ePacket Là sản phẩm dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thương mại điện tử (APP ePacket – Ecommerce packet) trên nền dịch vụ bưu phẩm bảo đảm quốc tế theo quy định của UPU và được trao đổi trong phạm vi các nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Dịch vụ cung cấp đầy đủ các trạng thái định vị bưu gửi, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường và khách hàng Thương mại điện tử.
Vận chuyển hàng nặng Là dịch vụ vận chuyển hàng hóa có khối lượng lớn từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam và các nước trên thế giới bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ đi quốc tế. Hàng hóa vận chuyển: các loại hàng thông thường (General), hàng tươi sống (Fresh) không thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc cấm xuất khẩu của Việt Nam.