Xuất khẩu - Quy định về hàng được miễn thuế tại một số nước đến trọng điểm

Tên nước

Loại hàng hóa

Miễn thuế (nếu giá trị dưới … USD)

Ghi chú

Úc

Hàng mẫu

Không được miễn thuế

Hàng hóa, quà biếu, tặng, hàng mẫu có giá trị vượt quá 1000A$ sẽ phải thanh toán các khoản lệ phí, thuế hải quan, phí Border Protection theo quy định của Úc;

Các sản phẩm rượu, thuốc lá: nhập theo quy định của Hải quan Australia.

Website: http://customs.gov.au/site/postClearingGoods.asp

Các sản phẩm phải kiểm tra vệ sinh an toàn theo quy định của Australia:

Website: http://daff.gov.au/biosecurity

Quà biếu

Không được miễn thuế

Hàng hóa

Không được miễn thuế

Canada

Hàng mẫu

16

Comerical Invoice hoặc receipt phụ thuộc vào giá trị hàng hóa.

Quà biếu

48

 

Hàng hóa

16

 

Pháp

Hàng mẫu

24

Pro forma Invoice*: áp dụng cho tất cả những bưu gửi không có mục đích thương mại

Quà biếu

24

 

Hàng hóa

24

 

Czech

Hàng mẫu

19.445

 

Quà biếu

39.774

 

Hàng hóa

19.445

 

Trung Quốc

Hàng mẫu

137

 

Quà biếu

137

 

Hàng hóa

137

 

Đức

Hàng mẫu

55.56

Bưu gửi có nội dung tài liệu cũng phải khai giá trị (giá trị = 0 không được chấp nhận).

- Bưu gửi có nội dung hàng hóa: hamonised code và EORI code nên được thể hiện trên invoice.

Quà biếu

50

Hàng hóa

24.45

Thái Lan

Hàng mẫu

28.65

 

Quà biếu

28.65

Hàng hóa

28.65

Indonesia

Hàng mẫu

37.5

 

Quà biếu

37.5

Hàng hóa

37.5

Hồng Kong

Hàng mẫu

137

 

Quà biếu

Không được miễn thuế

 

Hàng hóa

 

Nhật

Tài liệu

81.58

Bưu gửi có số tiền chịu thuế trên 160 USD ( 200.000 Yen ) phải có invoice đi kèm

Hàng mẫu

Quà biếu

Hàng Hóa

Hàn Quốc

Hàng mẫu

133.86

Bưu gửi có nội dung là hàng mẫu, quà biếu hàng hóa có giá trị không quá 133.86 usd (bao gồm cả tiền cước phí) được miễn thuế.

Quà biếu

Hàng hóa

Malaysia

Hàng mẫu

118

 

Quà biếu

Hàng hóa

Singapore

Hàng mẫu

287

 

 

Quà biếu

Hàng hóa

Nga

Hàng mẫu

Không được miễn thuế

Bưu gửi EMS được miễn thuế đối với trường hợp người nhận là cá nhân , giá trị hàng hóa < 1000 EUR/ tháng và khối lượng < 31kg/tháng; mục đích sử dụng cho cá nhân

Quà biếu

Hàng hóa

Anh

Hàng mẫu

18.6

Hàng quà biếu của cá nhân gửi cho cá nhân không bắt buộc phải có Invoice (trừ trường hợp giá trị hàng quá lớn > 3000$ )

Quà biếu

42

Hàng hóa

18.6

USA

Hàng mẫu

Không được miễn thuế

 

Quà biếu

100

 

Hàng hóa

200