Tài liệu Prime Tracked

Thông tin chung dịch vụ

Dịch vụ bưu phẩm Prime Tracked đi quốc tế là dịch vụ chuyển phát tài liệu có số hiệu với khối lượng tối đa đến 2kg được chấp nhận tại Việt Nam đi các nước là thành viên Hiệp hội bưu chính Prime. Dịch vụ cung cấp đầy đủ trạng thái thông tin bưu gửi, từ khi chấp nhận dịch vụ đến khi phát cho người nhận.

Dịch vụ này cung cấp cho tất cả các đối tượng khách hàng, trong đó chú trọng phát triển khách hàng thương mại điện tử gửi các sản phẩm gói nhỏ thương mại điện tử đi quốc tế.

Quy định kích thước và khối lượng

Loại dịch vụ

Tiêu chuẩn khối lượng

 Tiêu chuẩn kích thước

Thư, bưu thiếp, ấn phẩm

2kg

Tối đa 165mm x 245 mm

Sai số 2mm

Phạm vi dịch vụ

Đến Anh và Mỹ.

Chỉ tiêu thời gian

Xem chi tiết chỉ tiêu thời gian dịch vụ tại đây

Các dịch vụ giá trị gia tăng

a. Chiều đi

· Chấp nhận tại địa chỉ

· Thay đổi họ tên, địa chỉ nhận

· Rút bưu gửi

· Chuyển hoàn

b. Chiều đến

· Lưu ký

· Hộp thư thuê bao

· Phát theo yêu cầu người nhận

· Xuất trình kiểm hóa hải quan

Bảng cước công bố dịch vụ

Xem chi tiết bảng cước công bố dịch vụ tại đây

Tài liệu - TMDT ePacket Là sản phẩm dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thương mại điện tử (APP ePacket – Ecommerce packet) trên nền dịch vụ bưu phẩm bảo đảm quốc tế theo quy định của UPU và được trao đổi trong phạm vi các nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Dịch vụ cung cấp đầy đủ các trạng thái định vị bưu gửi, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường và khách hàng Thương mại điện tử.
Tài liệu thường Là dịch vụ chuyển phát thư, bưu thiếp, tài liệu, ấn phẩm không có số hiệu từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.