|VNQP| |DHL| Quy định mới về việc cung cấp dữ liệu điện tử hóa đơn thương mại đối với dịch vụ VNQP, đại lý DHL đi các nước trong khối EU từ 15/3/2021

Kể từ ngày 15/3, Quy định mới thuộc Hệ thống sàng lọc an ninh sẽ yêu cầu một số dữ liệu nhất định phải được gửi tới các cơ quan Hải quan của Liên minh Châu Âu để xem xét và phê duyệt - trước khi lô hàng được chất xếp lên phương tiện vận chuyển tại quốc gia xuất khẩuQuy định được áp dụng cho tất cả lô hàng có điểm đến (hoặc điểm trung chuyển) là các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, Na Uy hoặc Thụy Sĩ.

Theo đó, đối với dịch vụ VNQP và đại lý DHL, người gửi cần cung cấp đầy đủ thông tin như sau:

- Cung cấp mô tả hàng hóa chính xác trên vận đơn: Vui lòng xem các ví dụ về mô tả hàng hóa được chấp nhận/không được chấp nhận trên vận đơn tại Slide 08.

- Cung cấp dữ liệu hóa đơn thương mại (commercial invoice) điện tử đối với hàng hóa gửi theo hình thức thương mại/mua bán: Vui lòng xem các nội dung kê khai bắt buộc trên Hóa đơn thương mại tại Slide 12,13,14.

Tất cả các nội dung này cần được kê khai trên ứng dụng MyDHL+ tại đường link https://mydhl.express.dhl/.