Chính sách thuế - Nhập khẩu

Quy định hàng hóa miễn thuế (Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016)

Loại hàng

Trị giá (VNĐ)

Chính sách thuế

Quà biếu tặng gửi cho tổ chức, cá nhân

<2.000.000

Miễn thuế không quá 04 lần/năm

Đối với tổ chức: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức nhận quà tặng

Hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

<1.000.000

Hoặc số tiền thuế

<100.000

Miễn thuế

Quà biếu tặng là thuốc, thiết bị y tế cho người bị bệnh (cá nhân) thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo (Phụ lục IV Nghị định 134/2016)

<10.000.000

 

Miễn thuế không quá 04 lần/năm

 


Bài cũ hơn