Tài liệu - TMDT ePacket

Thông tin chung về dịch vụ

Là sản phẩm dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thương mại điện tử (APP ePacket – Ecommerce packet) trên nền dịch vụ bưu phẩm bảo đảm quốc tế theo quy định của UPU và được trao đổi trong phạm vi các nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Dịch vụ cung cấp đầy đủ các trạng thái định vị bưu gửi, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường và khách hàng Thương mại điện tử.

Quy định kích thước và khối lượng

 Loại dịch vụ

Tiêu chuẩn khối lượng

 Tiêu chuẩn kích thước

Gói nhỏ

2kg

Tối thiểu 90mmx 140mm

Tối đa tổng Dài + Rộng + Cao = 900mm với 1 chiều không vượt quá 600mm3

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Đến 14 nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương bao gồm: Australia, Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea South, Macao, Malaysia, Newzealand, Phillipines, Singapore, Taiwan, Thailand.đến 14 nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương bao gồm: Australia, Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea South, Macao, Malaysia, Newzealand, Phillipines, Singapore, Taiwan, Thailand.

Chỉ tiêu thời gian

Xem chi tiết chỉ tiêu thời gian dịch vụ tại đây

Bảng cước công bố dịch vụ

Xem chi tiết bảng cước công bố dịch vụ tại đây

Tài liệu - TMDT ePacket Là sản phẩm dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thương mại điện tử (APP ePacket – Ecommerce packet) trên nền dịch vụ bưu phẩm bảo đảm quốc tế theo quy định của UPU và được trao đổi trong phạm vi các nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Dịch vụ cung cấp đầy đủ các trạng thái định vị bưu gửi, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường và khách hàng Thương mại điện tử.
Tài liệu thường Là dịch vụ chuyển phát thư, bưu thiếp, tài liệu, ấn phẩm không có số hiệu từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.