Dịch vụ EMS

STT Tên nước Dịch vụ EMS
Thời gian
(ngày)
1 ALBANIA 5/6
2 ALGERIA 5/6
3 ANGOLA 5/6
4 ARGENTINA 4/5
5 ARMENIA 5/6
6 AUSTRALIA 2/3
7 AUSTRIA 3/4
8 BANGLADESH 5/6
9 BARBADOS 5/6
10 BELARUS 5/6
11 BELGIUM 4/5
12 BELIZE 5/6
13 BERMURA 5/6
14 BOSNIA - HERZEGOVINA 5/6
15 BRAZIL 4/5
16 BRISTISH VIRGIN ISLANDS 5/6
17 BRUNEI 4/5
18 BULGARIA 4/5
19 CAMBODIA 2/3
20 CAMEROON 5/6
21 CANADA 3/4
22 CAYMAN ISLANDS 4/5
23 CHILE 5/6
24 CHINA 2/3
25 COLOMBIA 5/6
26 COOK ISLANDS 5/6
27 COSTA RICA 5/6
28 COTE D'IVOIRE (IVORY COAST) 5/6
29 CROATIA 5/6
30 CYPRUS 5/6
31 CZECH REPUBLIC 3/4
32 DENMARK 3/4
33 EAST TIMOR 5/6
34 ECUADOR 5/6
35 EGYPT 4/5
36 ESTONIA 5/6
37 ETHIOPIA 5/6
38 FINLAND 4/5
39 FRANCE 4/5
40 GEORGIA 5/6
41 GERMANY 3/4
42 GHANA 6/7
43 GREECE 4/5
44 GUAM 5/6
45 GUATEMALA 5/6
46 HONGKONG 2/3
47 HUNGARY 3/4
48 INDIA 2/3
49 INDONESIA 2/3
50 IRELAND 4/5
STT Tên nước Dịch vụ EMS
Thời gian
(ngày)
51 ISRAEL 4/5
52 ITALY 3/4
53 JAMAICA 5/6
54 JAPAN 2/3
55 KUWAIT 3/4
56 LAOS 2/3
57 LATVIA 5/6
58 LIBYA 5/6
59 LUXEMBOURG 5/6
60 MACAU 2/3
61 MALAYSIA 2/3
62 MAURITIUS 5/6
63 MEXICO 3/4
64 MONACO 5/6
65 MOROCCO 5/6
66 MOZAMBIQUE 5/6
67 MYANMAR 5/6
68 NETHERLANDS 3/4
69 NEW ZEALAND 3/4
70 NIGERIA 6/7
71 NORWAY 4/5
72 PAKISTAN 5/6
73 PANAMA 5/6
74 PARAGUAY 5/6
75 PERU 5/6
76 PHILIPPINES 2/3
77 POLAND 4/5
78 PORTUGAL 4/5
79 QATAR 5/6
80 ROMANIA 5/6
81 RUSSIA 3/4
82 SAUDI ARABIA 5/6
83 SENEGAL 5/6
84 SINGAPORE 2/3
85 SLOVAKIA 5/6
86 SLOVENIA 5/6
87 SOUTH AFRICA 4/5
88 SOUTH KOREA 2/3
89 SPAIN 4/5
90 SRI LANKA 5/6
91 SWEDEN 4/5
92 SWITZERLAND 3/4
93 TAIWAN 2/3
94 THAILAND 2/3
95 TURKEY 4/5
96 UAE 4/5
97 UKRAINE 5/6
98 UNITED KINGDOM 3/4
99 URUGUAY 5/6
100 USA 3/4
101 VENEZUELA 5/6

 

Chỉ tiêu thời gian trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thời gian vận chuyển nêu trên không kể thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, chưa bao gồm thời gian mà lô hàng được giữ để kiểm tra Hải Quan điểm đi và điểm đến.Thời gian vận chuyển này chỉ đo lường thời gian hàng hóa được vận chuyển đến những thành phố chính của các nước. Thời gian vận chuyển ở trên sẽ không được áp dụng trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch họa