|AUSTRALIA| Nghiêm cấm gửi các mặt hàng thực vật có nguy cơ cao qua đường Bưu chính từ 15/10/2020

Kể từ ngày 15/10/2020, chính phủ Úc ban hành quy định nghiêm cấm gửi các mặt hàng thực vật có nguy cơ cao thông qua đường Bưu chính tới Úc để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của các sinh vật xâm hại, gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái của quốc gia này.

 

Thực hiện theo quy định của chính phủ Úc, Bưu điện Việt Nam sẽ tạm dừng chấp nhận các mặt hàng thực vật có nguy cơ cao gửi đi Úc theo tất cả các dịch vụ hiện hành từ 15/10/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

 

Các loại thực vật có nguy cơ cao bị nghiêm cấm nhập khẩu vào Úc bao gồm:

 

STT

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

Tên khoa học

1

Rice

Gạo

Oryza sativa

2

Chickpeas

Đậu gà

Cicer arietinum

3

Cucurbit seed

Hạt dưa chuột

Cucurbita spp; Cucumis spp; Citrullus spp;.

4

Cumin seed

Hạt thì là

Cuminum cyminum

5

Safflower seed

Hạt Hồng hoa

Carthamus tinctorius

6

Bean seed

Đậu

Phaseolus spp.

7

Soybean

Đậu nành

Glycine max

8

Mung beans, cowpeas

Đậu xanh

Vigna spp.

9

Lentils

Đậu lăng

Lens culinaris

10

Wheat

Lúa mì

Triticum aestivum

11

Coriander seed

Hạt rau mùi

Coriandrum sativum

12

Celery seed

Hạt cần tây

Apium graveolens

13

Peanuts

Đậu phộng/Lạc

Arachis hypogaea

14

Dried chillies/capsicum

Ớt sấy khô

Capsicum spp.

15

Faba bean

Đậu tằm/Đậu răng ngựa

Vicia faba

16

Pigeon Pea

Đậu triều

Cajanus cajan

17

Pea seed

Đậu Hà Lan

Pisum sativum

18

Fennel seed

Hạt hồi

Foeniculum spp

 

(nguồn bài viết: https://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions)