Cập nhật hoạt động các dịch vụ đi Quốc tế của Bưu điện Việt Nam

Bưu điện Việt Nam luôn chú trọng việc phát triển mạng lưới kết nối trải rộng khắp tất cả các quốc gia trên thế giới, góp phần hoàn thành sứ mệnh gắn kết mọi người, mọi nhà với các dịch vụ chuyển phát tài liệu, hàng hóa đi các nước trên thế giới nhanh chóng, an toàn, giá cước hợp lý.

Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay Bưu điện Việt Nam đang duy trì mạng lưới phục vụ tới 113 nước đối với dịch vụ Bưu phẩm, Bưu kiện bay và 30 nước đối với dịch vụ Bưu kiện thủy bộ.

Chúng tôi đã, đang và sẽ nỗ lực tìm kiếm các giải pháp phục hồi và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Các thông tin cập nhật sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng trong thời gian sớm nhất. Bưu điện Việt Nam xin gửi tới Quý Khách hàng thông tin về khả năng cung cấp các dịch vụ đi Quốc tế của Bưu điện Việt Nam (bài viết sẽ được liên tục cập nhật khi có thông tin mới nhất):

Danh sách các nước chấp nhận dịch vụ Bưu phẩm, Bưu kiện đi Quốc tế :


I. Dịch vụ Bưu phẩm, Bưu kiện bay đi Quốc tế

STT Hướng chuyển Tần suất STT Hướng chuyển Tần suất STT Hướng chuyển Tần suất
1 Australia hàng ngày 51 Thailand 2 chuyến/ tuần 101 Moldova 2 chuyến/ tuần
2 Austria 2 chuyến/ tuần 52 Ukraina Tạm dừng 102 Mongolia 2 chuyến/ tuần
3 Bangladesh hàng ngày 53 United States hàng ngày 103 Montenegro 2 chuyến/ tuần
4 Belgium 2 chuyến/ tuần 54 Algeria 2 chuyến/ tuần 104 Senegal 2 chuyến/ tuần
5 Brazil 2 chuyến/ tuần 55 Bahrain 2 chuyến/ tuần 105 Slovenia 2 chuyến/ tuần
6 Brunei hàng ngày 56 Georgia 2 chuyến/ tuần 106 Sudan Tạm dừng
7 Bulgaria 2 chuyến/ tuần 57 Jordan 2 chuyến/ tuần 107 Angola 2 chuyến/ tuần
8 Cambodia 2 chuyến/ tuần 58 Kenya 2 chuyến/ tuần 108 Colombia 2 chuyến/ tuần
9 Canada hàng ngày 59 Morocco 2 chuyến/ tuần 109 Ecuador Tạm dừng
10 Chile 2 chuyến/ tuần 60 Nigeria 2 chuyến/ tuần 110 Namibia 2 chuyến/ tuần
11 China hàng ngày 61 Oman 2 chuyến/ tuần 111 Peru 2 chuyến/ tuần
12 Croatia 2 chuyến/ tuần 62 Tunisia 2 chuyến/ tuần 112 Zambia 4 chuyến/ tuần
13 Cyprus 4 chuyến/ tuần 63 Turkey 2 chuyến/ tuần 113 Zimbabwe 2 chuyến/ tuần
14 Czech 2 chuyến/ tuần 64 India 2 chuyến/ tuần
15 Denmark 2 chuyến/ tuần 65 Myanmar 2 chuyến/ tuần
16 Egypt 2 chuyến/ tuần 66 United Arab Emirate hàng ngày
17 Estonia 2 chuyến/ tuần 67 Maldives hàng ngày
18 Finland 2 chuyến/ tuần 68 Laos hàng ngày
19 France hàng ngày 69 Argentina 2 chuyến/ tuần
20 Germany hàng ngày 70 Armenia 2 chuyến/ tuần
21 Great Britain hàng ngày 71 Azerbaijan 2 chuyến/ tuần
22 Greece 2 chuyến/ tuần 72 Belarus
23 Hong Kong hàng ngày 73 Congo democratic 2 chuyến/ tuần
24 Hungary 2 chuyến/ tuần 74 Djibuoti 2 chuyến/ tuần
25 Indonesia 2 chuyến/ tuần 75 Ethiopia 2 chuyến/ tuần
26 Ireland 2 chuyến/ tuần 76 Ghana 2 chuyến/ tuần
27 Israel Tạm dừng 77 IRAQ 2 chuyến/ tuần
28 Italy 2 chuyến/ tuần 78 Kuwait 2 chuyến/ tuần
29 Japan 4 chuyến/ tuần 79 Kyrgyzstan 2 chuyến/ tuần
30 Kazakhstan 2 chuyến/ tuần 80 Lithuania 2 chuyến/ tuần
31 Korea 4 chuyến/ tuần 81 Madagascar 2 chuyến/ tuần
32 Latvia 2 chuyến/ tuần 82 Mauritania 2 chuyến/ tuần
33 Lebanon 2 chuyến/ tuần 83 Mozambique 2 chuyến/ tuần
34 Luxembourg 2 chuyến/ tuần 84 Nepal 2 chuyến/ tuần
35 Malaysia 2 chuyến/ tuần 85 Pakistan 2 chuyến/ tuần
36 Mexico 2 chuyến/ tuần 86 Romania 2 chuyến/ tuần
37 Norway 2 chuyến/ tuần 87 Rwanda 2 chuyến/ tuần
38 Netherlands hàng ngày 88 Saudi Arabia 2 chuyến/ tuần
39 New Zealand hàng ngày 89 Serbia 2 chuyến/ tuần
40 Philippines 2 chuyến/ tuần 90 Seychelles 2 chuyến/ tuần
41 Poland 2 chuyến/ tuần 91 Sri Lanka 2 chuyến/ tuần
42 Portugal 2 chuyến/ tuần 92 Tajikistan 2 chuyến/ tuần
43 Qatar 4 chuyến/ tuần 93 Tanzania 2 chuyến/ tuần
44 Russia 3 chuyến/ tuần 94 Uganda 2 chuyến/ tuần
45 Singapore hàng ngày 95 Uzbekistan 2 chuyến/ tuần
46 South Africa hàng ngày 96 Bosnia and Herzegovina 2 chuyến/ tuần
47 Spain 2 chuyến/ tuần 97 Ivory Coast 2 chuyến/ tuần
48 Sweden 2 chuyến/ tuần 98 Macao hàng ngày
49 Switzerland 2 chuyến/ tuần 99 Macedonia 2 chuyến/ tuần
50 Taiwan hàng ngày 100 Malta 2 chuyến/ tuần
II. Dịch vụ Bưu kiện thủy bộ đi Quốc tế

STT Tên nước Mã nước STT Tên nước Mã nước STT Tên nước Mã nước
1 Belgium BE 11 Japan JP 21 Spain ES
2 Cambodia KH 12 Jordan JO 22 Sweden SE
3 Costa Rica CR 13 Korea, South KR 23 Taiwan TW
4 Denmark DK 14 Macao MO 24 Thailand TH
5 Egypt EG 15 Malta MT 25 Tunisia TN
6 Finland FI 16 Mauritius MU 26 UAE AE
7 Greece GR 17 Norway NO 27 Australia AU
8 Hongkong HK 18 Poland PL 28 Canada CA
9 Indonesia ID 19 Portugal PT 29 France FR
10 Ireland IE 20 Singapore SG 30 China CN
(30/7/2021): Tạm dừng chấp nhận dịch vụ bưu kiện thủy bộ đi Canada do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 30/7/2021.
(30/7/2021): Tạm dừng chấp nhận dịch vụ bưu kiện thủy bộ đi Canada do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 30/7/2021.
(30/7/2021): Tạm dừng chấp nhận dịch vụ bưu kiện thủy bộ đi Canada do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 30/7/2021.